I. Küldetés teljesítve pályázat

Itt látható a két beérkezett mű:

Érkezési sorrendben olvashatóak.

Attila:

A csapat:

Beépülés, felderítés, előkészítés: Zartan

Elsődleges külső biztosítás: Black Out

Másodlagos külső biztosítás: Crimson A.S.P.

Behatoló egység: Storm Shadow, Skull Buster

1. NAP

  Hajnalodik. Teherautó motorjának zúgása töri meg a csendet a kiesnek egyáltalán nem nevezhető utcákon. Leparkol egy jobb napokat is látott, kétszintes épület előtt, s leállítja a motort. Ketten szállnak ki a teherautóból, egyikük hanyagul a motorháztetőre könyököl, s cigarettára gyújt, míg a másik az ajtóhoz lépvén bekopogtat. Bentről halk nesz, egy fegyver závárjának súrlódása, majd közvetve utána egy érdes hang kiszól:

– Ki vagy és mit akarsz?!

– Ugyan Oleg, mi vagyunk azok. Hoztuk a szokásos heti ellátmányt.

– Jelszó?

–  Stacia… – suttogja halkan az ajtón kívül álló.

– Rendben, már vártunk benneteket!

Retesz súrlódása, zár kattanása, s az ajtó kinyílik. Mögötte rosszul kimosdott, karikás szemű, borostás férfiak militarista ruhában, kezük ügyében AK-47.

Hárman a teherautó  hátuljához sietnek, az eddig cigarettázó pedig csatlakozik hozzájuk.

– Noh milyen volt odakint Zlata? – kérdezik a teherautóval érkezőt.

– Jó… – feleli amaz kurtán foghegyről, s együtt hordják be az élelmiszert a házba.

Pár háztömbbel odébb egy feketébe öltözött alak kémleli távcsövén keresztül a berakodást, majd azt, ahogy a teherautó távozik sofőrjével és egy másik férfival, hátrahagyván eredeti utasát.

– Zartan bejutott a célzónába. – szól gégemikrofonjába, s elégedetten elmosolyodik a fejlemények láttán.

– Remek! – jön a felelet. – A terv második fázisát megkezdeni!

Hogy az ajtó bezárul a házon, kisvártatva egy másik teherautó bukkan fel a környező utcákban. “CSATORNATISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” áll nagy betűkkel a teherautó oldalán, s valóban. Csatornafedőről csatornafedőre járnak, mindegyikbe aláereszkedvén, ellenőrizve azokat, szépen sorban “átvizsgálva” a környéket… Valójában minden egyes csatornakereszteződésbe elhelyezve egy jeladóval ellátott robbanó szerkezetet és egy mini kamerát hő és mozgásérzékelővel, megfigyelés alá vonva és körbeaknázva a város ezen részét.

2. NAP

– Uram, jelentem, Zartan felvette Fireflyjal a kapcsolatot. Dr. Mindbender első ajándékát már megkapták a szeparatisták a tegnap esti vacsorával, a második dózist ma fogják megejteni. Holnap estére a szer kifejti a hatását, addigra feltérképezhetjük az OG járőrvonalát és annak intenzitását is teljes bizonyossággal. A G.I.JOEnak egyenlőre nyomát sem látni, és Bludd őrnagy sem dugta még elő az ocsmány képét. A.S.P. és Skull az éjjel befejezte az ajándékcsomagok kihordását. Black Out, vége.

– Kíváló! Derék munkát végeztek eddig B.O.! Holnap este megejtik az akciót. Örömünkre szolgálna, ha minél több áldozattal járna a potenciális ellenfeleink közül! Éjjel megérkezik Önökhöz Viharárny is, Ő vezeti a tisztogatást odabent Skull Buster segédletével. Ön és Crimson A.S.P. kintről fedezik őket, majd a sikeres akció után csatlakoznak hozzájuk a “B” pontnál. COBRA!!!

3. NAP
Blacok Out: – Hé, Viharárny, készen álltok?
Viharárny: – Mindig.
Black Out: – A srácoknak odabent már így is eléggé befűtöttek, egyik nyomorultabbul érzi magát, mint a másik. Az a kis koktél rendesen haza vágja az ember emésztőrendszerét, nem igaz?
Viharárny: – Fölösleges óvatoskodás, e nélkül is teljesítettem volna a feladatomat.
Black Out: – Ne legyél nagyképű öreg, a G.I.Joek is feltűnhetnek a színen!
Skull Buster: – Ne károgj annyit, azzal törődj, hogy ha eléd úszik egy halacska, akkor az horogra akadjon!
Viharárny: – Indulás!
A sötétség leple alatt két komor arcú férfi közelít a ház felé, mi kincsüket rejti. Lépteik nesztelenek, mozgásukban a lecsapni készülő nagyvadak energiája vibrál. Messze elkerülik az első bejáratot s az utcai lámpák fényköreit, lépteik egyenesen egy félig bedeszkázott hátsó ablakhoz vezetnek, amely már résnyire nyitva várja őket. Megállnak, hallgatóznak, s miután semmi gyanús neszt nem vélnek felfedezni, könnyedén másznak be rajta. Egyikük keze ügyében hangtompítós Ingram, másikuknál maroknyi méreggel preparált dobótű és shuriken lapul.
Skull Buster: – Zartan a célpontnál van. Ne várassuk sokáig!
A válasz csak csendes, helyeslő bólintás, majd a környéken – akárha erre helyeselt volna az imént az alacsonyabb japán férfi – kialszanak a fények, és ők elindulnak.
Az amúgy is kába és az áramszünet sötétségétől megzavarodott őröknek esélyük sincs a két behatoló ellen, úgy hullanak előttük, mint ősszel a legyek…
                                       ****************************
Eközben odakint egy páncélozott jármű közelít a sötétbe borult városrészhez.
Black Out: – Crimson A.S.P. figyelsz? Jönnek!!
Crimson A.S.P. : – Látom te mamlasz, csak készülj, és töltsd be a szerepedet!
A vörös hajú nő, kinek fél szemét kötés takarja, laptopja fölé görnyedve figyeli a kamerák által közvetített képeket.
 Crimson A.S.P. : – Gyertek csak egérkéim, már vár benneteket a cicamicátok…! 4-es, 12-es, 15-ös egérfogón rajta a sajt, éééééés…csattan!
Az utcákon járőrben lévő Horrorshow, Dragonsky, és Big Bear járműve egyszerre három irányból kapja a robbanást, gyakorlatilag azonnal leamortizálva ezzel azt. Kábán másznak elő a roncsok közül, vaktában tüzet nyitva minden általuk elképzelhető irányba. Csak Dragonsky őrzi meg hidegvérét, hisz speciális ruházata megvédi a tűztől.
Black Out: – Megvagy, madárkám!
A COBRA mesterlövésze bent tartja a levegőt, majd lassan, hosszan ereszti ki, s lő…
…telibe találva Dragonsky speciális öltözetének légszűrőjét az állánál. Vér freccsen a levegőbe, mint nyíló szirmú virágok, új színt hozván a lángok közé, s az Oktober Guard tagja mozdulatlan terül el a földön.
A felocsúdó Horrorshow bikaként bömböl, egymás után véve célba a környező épületek tetejét, s tűzdeli tele azokat acélmagvakkal, mindhiába.
– Big Bear: – Hagyd, hagyd már, gyere és segíts! Vigyük fedezékbe Andreit!!
Ketten karolnak bele elesett bajtársukba, s kezdik vonszolni az egyik ház menedéket ígérő árkádja alá, folyamatos zárótűzzel fedezvén magukat. Egyikük bakancsa egy csatornafedélen koppan…
Crimson A.S.P.: – És a cica megnyalta a száját…miaúú.
… vörös és narancs ragyogásba öltözik a világ a három férfi körül, majd sötét folyam csap át rajtuk, s messzire viszi őket, egy szebb helyre talán, ahol nincs kín és nincs fájdalom többé.
                                         ******************************
 Eközeben a kétszintes épületben a behatoló egység, Storm Shadow és Skull Buster egy megerősített, vasalt ajtó elé ér. A magasabb férfi apró érme nagyságú lapkát húz elő, a zárhoz tapasztja, megnyom a tetején egy gombot, s gyorsan két oldalra húzódnak társával. A gomb egyre hevesebben villódzik a sötétben, majd füst kezd szállingózni a zárból, s végül megadván magát a heves udvarlásnak a földre olvad forró cseppekben. Szabad az út!
Skull Buster berúgja az ajtót, Storm Shadow pedig egy füstbombát hajít be. Odabentről fegyverropogás és acélmagvas lőszerek üdvözlik az érkezőket, köhögésbe fúló ordibálás, majd három halk pukkanás, és már csak a csend marad.
Zartan: – Mi tartott eddig öregem? Azt hittem, már itt is éjszakázunk. T’án elszürcsöltetek még egy teát?!
Storm Shadow: – Jobban teszed, ha hallgatsz, Zartan, vagy téged is itt felejtünk…! Skull Buster, hozd Mr. Kraszimirt, és irány a COBRA Ringneck!
A nagydarab férfi felnyalábolja a füsttől alélt politikust, vállára dobja, s kifelé indulnak futtában az épületből…
A bejárati ajtó felé már csak kevés őr állja útjukat, de azok is hamar a fal mellé roskadnak, örök álomra csukván szemüket. Mikor a kijárathoz érnek, megtorpannak. A távolból rotorzúgás hallatszik.
Black Out: – Viharárny, Skull, Zartan gyerünk kifelé, jönnek a G.I.JOE-k!
Crimson A.S.P. : – Adjatok egy kis időt, és bízzátok csak rám őket. Bebizonyítom a COBRAnak, hogy nem véletlenül tartozom a szervezethez.
Miközben a trió Skull Buster vállán az eszméletlen “csomaggal” kilép a házból, és megkezdi sietős vonulását a “B” találkozó pont felé, azalatt A.S.P. a tetőablakot kilökvén egy vállról indítható rakétát irányoz a közelgő helikopterre. A felturbózott célzórendszer automatikusan keresi a célt a motor hője alapján, s amikor eléri az optimális távolságot, apró mennydörgés hallik a városban, mely a föld felől tart az ég felé. A rakéta csóvaként csapódik be a helikopter rotorjába, mely sűrű füstfátylat húzván maga után próbál dacolni a gravitációval…mindhiába.
Black Out lép Crimson A.S.P. mögé, s a vállára teszi a kezét.
Blacok Out: – Szép lövés, de most aztán pucoljunk!
Maradék holmijukat gyorsan összekapkodván futnak ők is a találkozó ponthoz, ahol már várja őket a COBRA páncélos.

*************************************************************************************

Hunmarine88

Joe bázis. Tervezési és küldetési szoba.

Százados: Őrmester. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan reagált a vészhívásra. Egy sürgős és politikailag létfontosságú küldetés előtt állunk. Mint ismeri Boróviát, semmikép sem nyugszik a helyzet ebben a régióban. A szocialista szeparatisták újból támadásba ledünltek és most még nagyobb hévvel akarják az országot a keleti blokk felé fordítani és ezzel növelni az így is amerika és demokrata ellenes megindulásokat.
Jelen pillanat a rend egyetlen reménye – Antonij Kraszimir a helyi demokratikus erők élharcosa. Nagy sikert aratott az országon belül, de Krogdnsz-ban a fővárosban elrabolták és veszélyben áll a rend és újból polgárháborúba dőlhet a helyzet ha nem vesszük ki időben a részünket. Néhány napja történt ez a támadás és a mai napig semmi követlmény a szeparatisták részéről. Cselekednünk kell.

Stalker – maga fogja vezetni a csapatot. A felderítés úgy véli, hogy nem tudtak a szeparatisták ilyen hamar újra támadásba lendülni külső segítség nélkül. Amint látja a fényképeken – Cobra-k és az Oktober Guard is részese ezeknek a dolgoknak. Az Ön korábbi tapasztalata az “OG” csapataival és Ranger kiképzése, valamint a Dél-Keleti kommandó parancsnoki érdemei elnyerte a bizalmunkat.

Stalker: Megteszek mindent, uram.

Százados: El is várjuk Őrmester. A csapatába a megfelelő személyeket választottuk ki:
Chuckles – úgy ismeri Boróviát mint az öt újat és nem egy küldetésben segítette G.I.Joe-t a világ ebben a részében.
Ripcord – ha jól tudom, Ranger kiképzése óta ismerik egymást. Minden esetre a célpontra való eljutását a leghamarabb, az időjárásnak köszönhetően egy HALO ugrással fogják végbe vinni a köd leple alatt. Csak csinálják amit ez az ember tud és szépen földet érnek.

Bull (Taurus eredetileg) – a nyelvtudása és cirkuszi mestersége nem fogja cserben hagyni. Sok helyet bejárt a cirkuszi fellépéseivel és Boróvia nem egyszer szerepelt a látogató listájában.

Low Light – kell egy biztos hely ahová vissza lehet vonulni.  Ő majd gondoskodik erről.

2 órájuk van, hogy felszálljanak a gépre. A többi infót az ECK-ra kapják. (ECK – Egyéni Computer Készülék)

Stalker: Parancs!

 

 Joe bázis. Hangár. Fegyver és felszerelés raktár:

Stalker: Üdv csapat. A helyzet egyértelmű. Charlie egy két szintes házikóban csücsül. Körülötte meg a sok kacsa. Ki szedjük Charlie-t és irány haza. Kapis?

Bull: Bull lenni hős. Menteni egy ember, hogy menteni sok ember.

Chuckles: De megmentjük-e őket izomagy?

Bull: Bell nem érti színes inget.

Low Light: Ja…mit habogsz itt?

Chuckles: Azt mondom, hogy ide oda hurcolgatjuk a népet. Most szocialista, aztán demokrata. A nép nem tett semmit és mégis kikap mert hozzájuk abszolút nem fűződő emberek próbálják eldönteni sorsukat.

Low Light: Na figyelj öcskös. Ha most ébredt fel a lelkiismereted, akkor pötit lemaradt. A mi dolgunk egyszerű. Leverjük a rossz fiukat és szedjük a lábunkat.

Chukles: Nem látsz tovább mint a távcsöved, haver? Levered őket. Aztán megint új problémák verekedések..az egész ország feje tetején. Akkor ki a rossz fiú?

Low Light: Minek neveztél te engem?

Stalker: Elég legyen! Chuckles – nem a politika a mi harcterünk, katonák vagyunk mindnyájan. Megvan a parancs – teljesítjük. Ha valami nem tetszik  – ott az ajtó. Nekem nem kellenek problémák. Nektek?

Na azért. Low Light – te meg fogd magad vissza.

Low Light: Figyellek majd Hawaii csákó..úgy vigyázz.

Chuckles: Majd lőjj már pár fotót a hátsomról, úgy is jó lesz a kilátás felőled. Lányok azt mondják szép kerek.

Ripcord: Kész a madár, irány a fedélzet!

 

Boróvia, Krogdnsz határa, 4 km. a célpontig

Stalker: Csend és álca a lényeg. Lent talizunk Alfa-val és Bravo-val. Megkapjuk az egérutat Charlie-ig, nem messze vár a taxi aztán meg a repjegy hazafelé. Bull és Chuckles lesztek az elterelés, én és Ripcord visszük a nehezét, Low Light – fedezel minket. Semmi nagy bumm. Úgy hogy itt se voltunk.

Ripcord: Piros lámpa! Készülj az ugrásra! Ellenőrizzétek le az össze kapcsot magatokon, aztán a társatokon. HALO-ba ugrunk, ezért fontos hogy a magasság mutató fixen legyen a csuklón. Majdnem a föld felett nyitjuk az ejtőernyőt, elcseszitek legalább 1 méterrel – lábaknak annyi. Határ: 70 méter.

Bull: Gyerekjáték.

Stalker: Zöld lámpa!

Ripcord: Ha minden érthető, akkor ugrás!  Yo Joe!

Stalker: Yo Joe!

Bull: Yo Joe!

Chuckles: Yo Joe!

Low Light: Yo Joe!

 

Fél órával a landolást követően

Ripcord: Mindenki földet ért?

Chuckles: Wohoo…lehet mégegyszer?

Bull: Köd, éjszaka. Bull nem lát semmit.

Low Light: Zseniális következtetés.

Stalker: Csend! Valaki közeledik.

Bokrok mögül

Nikoláj: Yo!…..Yo!

Stalker: Joe!

Nikoláj: Na végre…kedves barátaink. Mi vagyunk Alpha és Bravo. A nevem Nikoláj és ez itt az öcsém Andrij.

Stalker: Üdv. Mi tudtok mondani a helyzetről?

Nikoláj: Amióta a vezérünket fogva tartják a főváros egy nagy harctér.

Andrij: Igen…a csuklyás és a félszemű lezártak mindent!

Chuckles: Csuklyás és félszemű?

Nikoláj: Az öcsém azt akarta mondani, hogy egy félszemű parancsnok végig ment minden bevezető hídon ma reggel a nagy folyón át és felrobbantotta azokat. Egyszerre mind, és egy szürke terepszínű csuklyás ember segítette.

Ripcord: Ennyit a szép Jeep-ekről.

Stalker: Kitalálunk valamit.

Low Light: Biztos Bludd és Firefly, ahogy Mainframe mondta.

Stalker: Bármi egyéb?

Nikoláj: Már több napig a várost körözik még három russzki katona egy nagy harcijárművön. Mi probáltunk harcolni ellenük, de nagyon képzett katonák. Az egész város rettegésben él. Félünk, hogy újra visszaáll a régi „rezsim”.

Chuckles: Gondolod utánna jobb lesz?

Stalker: Csend! Mit mondtam neked a hangárban? És mond Nikolaj, csak három russzki katona volt?

Nikolaj: Igen. Ők vezették végig a csapatokat.

Stalker: Csak is az Oktober Guard lehet. Jól van. Hogy jutunk be?

Andrij: Átviszünk a folyón és egész a házig van egy biztos utunk.

Stalker: Jó. Segítség?

Nikolaj: összesen vagyunk 30-an. A többiek sajnos a menekülést választották.

Low Light: Nem elég egy város ellen.

Stalker: Nem is kell. Szedjük őket össze és induljunk.

 

Boróvia, Krogdnsz, erdős rész, 100 méter a célpontig:

Stalker: Itt az erdős részben jó lesz. Low Light, találtál megfelelő helyet?

Low Light (rádión): Igen ez a kis ház teteje bőven megfelel. 800 méterről tisztán látom a helyszínt.

Stalker: Miket látsz?

Low Light (rádión): Erősített őrség. Minden részen 2-2 őr felügyel. Összesen 30-at számoltam. Házban is őrség. Charlie-t nem látom. Több támaszpont az úton, terepjárók, egy nyolckerekű harcijármű..OG jelzéssel.

Stalker: Anélkül ezek a russzkik sehová. Tökéletes.

Ripcord: Meg is van a B-terv.

Stalker: Kijátszuk valahogy. Egyéb?

Low Light (rádión): Éppen egy Gunship készül felszállni…mindjárt ráhangolódok.

Célpont, éppen a felszálló Gunship mellett, lehallgató készülék:

Firefly: Jelentem a helyzetet Cobra Parancsnoknak.

Major Bludd: Mond neki a terv jelenlegi helyzetét is. A hozzákészületek megtörténtek. Ez a kis színjáték ténylegesen bevált.

Big Bear: Továriscs, nem szép ezt nevezni színjáték. Sok ember pusztulni egy őrült eszme miatt.

Major Bludd: Ti megkaptátok Boróviát, ahogy igértük. Mi meg megkaptuk a mi részünket. Annak nevezem aminek akarom.

Horrorshow: Tipicsnij Cobra. (köp a földre)

Firefly: Indulnunk kell.

Major Bludd: Igen. A követekező célpont Brazília. Azt ne legyen hiába való a közbeszólásunk „vöröskék”. Még a javát láthatjuk ennek az együttműködésnek. Hahaha..Cobraaaaa.

Big Bear: Grrr….

Gunship felszáll és elrepül az éjszakában.

 

Stalker: Ezt továbbítjuk a főhadiszállásra. Most 2 kacsával kevesebb. Ki kell szednünk Charlie-t.

Ripcord: Terv?

Stalker: Váltáskor Chuckles és Bull lever egy őregységet és beáll helyettük. Mikor újból váltás, bemennek az épületbe és utat adnak nekünk veled. Addig Nikoláj és Andrij a csapattal itt várakoznak.

Nikolaj: Értettem.

Andrij: Értettem.

Stalker: Ahogy láttok minket Charlie-val, fedezzetek mindenből amiből csak lehet. Ahogy elhadjuk a területet húzodjatok vissza. Kapis? Hagyj gondolja mindenki, hogy ti voltatok a bátor felszabadítók. Mi gyorsan lelépünk.

Nikolaj: Igen. És mi lesz Antónijjal?

Stalker: Gondoskodunk róla. Mint majd ahogy rólatok is. Most meg mozgás, nincs sok időnk.

 

Célpont. 25 méter a bejárati ajtóig. 2 őr beszélget egy rakomány mellett.

Őr 1: Francba ezzel az egésszel. Újra itt fagyoskodni ez a seggfej miatt. Kinyírhattuk volna rég és vissza a szép időkhöz.

Őr 2: Ne pofázz. Ő a demokratikus erők fénypontja. Amíg nálunk van, reménytelen az ellenállás. Kinyírjuk…találnak valaki mást.

Őr 1: Gondolod….elfoglaltuk a várost azt futottak mint a nyulak. Ezek?…Ne röhögtess.

Bokrokban a rakomány mögül

Chuckles: Psszt…fafejek.

Őr 1: Kto zdészj? Ruki vverh!

Őr 2: Sztoj!

Míg a 2 őr az árnyékot szemezték, egy másik mögéjük osont. Egy csapással leverte a figyelmetleneket.

Bull: Hogy tetszik színes ingnek Bull egyenruha?

Chuckles: Káprázatos. Mikor hánytál?

Bull: Sok vicc – sok gond. Rossz színész színes ing.

Chuckles: Hagyd a nagy dumát és oldjuk meg a feladatot.

Low Light (rádión): Mázlítok, hogy kikerültétek a fényt, míg öltöztetek.  Most meg csend és várjátok ki a 20 percet.

 

 

20 perccel később

Chuckles: Vigyázz itt a váltás.

Bull: Bull megoldja.

Őr: Vrémja. Igyité. Szlává kommunizm.

Bull: Szpaszibo. Szlává Boróvia.

Megtörténik a váltás. A két Joe az épület felé tart.

Chuckles: Ezt te meg hol tanultad?

Bull: Sok katona jött cirkusz. Bull sokat tanult tőlük.

Bent a házban.

Chuckles: Kerüljük ki a szobákat a folyóson és engedjük be az erősítést.

Bull: Dá.

 

A ház hátsó bejáratánál:

Ripcord: Bejutunk, megvan az ajándék Aztán?

Stalker: Átkelünk a folyón és irány haza.

Ripcord: Nem lesz sok időnk ha észreveszik.

Stalker: Ott a nyolckerekű. Majd beizzítjuk.

Ripcord: Van kulcsod?

Stalker: Csend…figyeld.

 

A megadott időben kinyílik az ajtó és egy ismerős arc kukucskál ki.

Bull: Bejárat nyitva.

Stalker: Kösz nagy ember. Jó, bent vagyunk….Állj, hol van Chuckles?

Bull: Bull nem tudja. Színes ing előbb itt volt.

Stalker: Kavar a srác. Low Light?

Low Light (rádión): Most osont az egyik szobába, de eltünt a látáskörömből. Figyeljetek, még 2 őr van az alsó emeleten. Úgy látszik a nagy brigád fent tartózkodik.

Stalker: Kösz. Jó, 3-an derítsük fel ezt a szintet és találkozzunk itt 3 percen belül. Low Light – te meg figyeld az öcsköst.

Low Light:  Meglesz főnök.

Szóbáról szobára haladva. Hirtelen

Low Light: Stalker vigyázz ballra tőled.

Stalker lehasal a dívány mögé, míg az őr elsétál mellette. Egyszerre egy tompa hang.

Bull: kevés szem – keveset lát.

Low Light: Ennek köszönhetően az idő, hogy meglegyen Charlie lecsökkent 10 percre. Aztán jön az újabb adag.

Ripcord: Ez a szint tiszta. Irány felfelé.

Low Light: Szerintem láttam az öcsköst kint a ház mellett futkorászni.

Stalker: Nem lesz jó vége.

Halkan haladva felfelé a lépcsőn, egyikük kikukucskál a felső szintre. Egy őr áll 2 ajtós bejárat előtt.

Ripcord (suttogva): Tangó egyenesen az utunkba.

Bull: Bull megoldja.

Egy szép cirkuszi ugrással pörögve feljut a bátor Joe és mielőtt reagálna az Őr – el van távolítva.

Stalker: Ez szép volt.

Bull: Dá. Bácsikam jó tanító volt.

Stalker: Látsz valamit Low Light.

Low Light: Sima csővel semmit. De a hőkamera jelzi hogy négyen vannal bent. Egyikük űl. Szerintem az lesz Antónij.

Stalker: Gyorsnak kell lennünk. Nem szabad felkeltést…

Az utcáról üvöltések kezdenek hallatszani.

Low Light: Ez Chuckles. Mi a fenét csinálsz öcskös!?

A parkoló raktár részénél egy ócska rádió bömbölteti a „Born in the USA” számot

Low Light: A három kacsa az ablakot figyeli. Itt a lehetőség.

Stalker: Most!

Az ajtó betörik és a 3 Joe bent találja magát egy nagy szobában. Az Oktober Guard ijedten meghökken.

Dragonsky: G.I.Joe-vszki!

Stalker: Állj! Csend! Ne mozdulj és egy hangot sem, vagy a puskám az utolsó amit hallotok!

Big Bear: Ez nem szép így betörni.

Horrorshow: Amerikánszkij durák.

Stalker: Bull kötözd meg őket, míg nem tettek nagyobb bajt. Rip – hozd ki Antóninjt.

Big Bear: Minek nektek ez? Boróvia senki földje.

Stalker: Mi embereken segítünk.

Big Bear: Mi is. Ruszkik csak együtt lesznek erősek!

Bull: Halgass továriscs. (bedugja száját mind három katonának rongy darabokkal)

 

Stalker (kinézve az ablakon): Az őrök kezdenek kapizsgálni. Húznunk kell.

Low Light: Ezt nem hiszitek el….

A parkolóból nagy dübörgéssel kiront az orosz csoda mind a 8 kerekén és a második emeleti ablak alatt áll meg.

Chuckles: Ugrás és húzzunk.

Az őrség majdnem észbe kap, de a fenyős részből golyózápor és robbanások zúdulnak rájuk. A demokratikus erők megkezdték támadásukat.

Stalker: Soha jobbkor. Kifelé az ablakon gyerünk!

Egy pillanat és a csapat együtt Kraszimir Antónijjal a harcjárműben találja magát.

Stalker: Taplógáz!

Chuckles: Irány haza!

Low Light: A kanyar után kapjatok fel.

Chuckles: Mi van, már féltél itt hagylak?

Stalker: Nyomd neki, mert ezek mindjárt észbe kapnak.

Ripcord: Ott van Low Light, Bull segíts neki.

5 Joe és a célpont 8 kerekű harcjárműben halad a ki a városból.

Chuckles: Nézd a fafejeket..úgy néznek mintha Mikulás lennék a szánon.

Stalker: Figyeld az utat katona.

Low Light: Itt is van az eszkort.

Két katonai Jeep száguld a csapat után 3 russzki katonával

Horrshow: Nu pogodi!

Dragonsky: Sztoj G.I.Joe-vszki!!!

Stalker: Adj neki Chuckles, alig megy ez a járgány.

Chuckles: Ez egy orosz harcijármű, nem egy verseny Dodge!

Ripcord: Mit csinálsz te barom!?

Chuckles: Bízd ide jó. Nézd csak.

Ripcord: A híd!

Bull: Nyet, híd nincs – reggel bumm.

Stalker: Repülni nem fogunk, de ez a masina legalább úszik.

Low Light: Akkor kapaszkodj!

Chuckles: YO JOE!!!

Nagy hévvel az orosz harjármű lerepül a felrobbantott híd részről és belecsapódik a nagy folyó vízébe. Az üldözők kénytelenek megállni a híd törmelék végén és nézni, mint misem történt volna a kétéltű halad tovább a vizen mint egy motorcsónak az ellenséges kommandóval a fedélzetén.

Big Bear: Generál nem fog ennek örülni.

Horrorshow: Nu pogodi G.I.Joe-vszki!!!!

 

Fél órával később. A találkozó pontnál.

Stalker: Rip..add a jelet.

Ripcord: Tehén itt a Pásztor. Tehén itt a Pásztor. Megvan a Bot. Megvan a Bot. Vétel.

Wild Bill: Értettem Pásztor. Tehén 2 percen belül a helyszínen.

A sötétben egyre növekvő hang mellett felbukkan a Joe-k helikoptere, az Eaglehawk.

Wild Bill: Nyisd az ajtót Lift-Ticket.

Stalker: Aj de örülök neked te bolond Cowboy!

Wild Bill: Hát még én neked pajtikám! Megvan mindenki?…Akkor Gyí haza!

Lift Ticket: Jó hogy itt vagytok. Ez a kántri srác már az agyamra ment.

Low Light: Hé..öcskös…szép munka volt.

Chuckles: Ja…

Stalker: Fel a fejjel katona. Megmentetted egy ember életét és százaknak adtál reményt. Ez a melónk. Ne bonyolítsd.

Chuckles:…kösz. Jut eszembe távcsövű.

Low Light: Mi az?

Chuckles: Na tényleg szép kerek a hátsóm?

 

VÉGE